Wojciech
Ananiew

Psychoterapeuta

 

Z wykształcenia jestem psychologiem i ekonomistą. Tytuł magistra psychologii zdobyłem na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Studia podyplomowe z psychologii klinicznej ukończyłem na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Odbyłem cztery lata szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej w Warszawskim Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (www.ipp.waw.pl), którego jestem członkiem. Specjalizuję się w indywidualnej terapii psychoanalitycznej prowadzonej z młodzieżą i dorosłymi.

Pracuję zgodnie ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (www.ptpp.pl) , którego jestem członkiem nadzwyczajnym. Przez cały czas doskonalę swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Czym jest psychoterapia psychoanalityczna?

 

Psychoterapia psychoanalityczna jest formą pomocy umożliwiającą lepsze odczuwanie i integrowanie własnych pragnień, emocji i przekonań oraz pełniejsze rozumienie samej(go) siebie. Podobnie jak w innych podejściach psychoterapeutycznych, jej celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów, choć większy nacisk kładziony jest na rozumienie przyczyn cierpienia i indywidualnej historii pacjenta.

Psychoterapia psychoanalityczna wymaga czasu, gdyż odnosi się do głęboko utrwalonych, nieświadomych procesów psychicznych. Jej celem jest poszerzenie możliwości odczuwania i myślenia o tym, co może mieć znaczenie, jednocześnie nie będąc w danym momencie dostępnym świadomości.

Nie stanowi ona zestawu gotowych odpowiedzi czy instrukcji dotyczących tego, jak kto powinien się zachowywać. Opiera się na psychoanalizie i założeniu, że wiele motywów naszych zachowań, myśli, pragnień nie jest dostępna naszej świadomości, choć jednocześnie bardzo wpływa na naszą rzeczywistość psychiczną. Dzięki psychoterapii psychoanalitycznej możliwym staje się pełniejsze rozumienie własnej historii, otaczającego świata oraz dopasowanie swoich reakcji i zachowań do świata zewnętrznego w taki sposób, by móc lepiej rozumieć i realizować własne pragnienia.

Gabinet

 

Spotkania odbywają o ustalonej porze, od jednego do trzech razy w tygodniu (w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta). Czas trwania terapii nie jest z góry określany, lecz zależny od rozwoju procesu psychoterapeutycznego. Przed rozpoczęciem terapii odbywają się 3 – 4 konsultacje diagnostyczne, pozwalające na lepsze zorientowanie się w potrzebach pacjenta.

Gdańsk Wrzeszcz
ul. Wajdeloty 22/3 (domofon 30)

+48 691 520 941
wananiew@gmail.com

 

Cennik

W sytuacjach uzasadnionych trudną sytuacją materialną pacjenta,
stawka za sesję terapeutyczną może zostać obniżona.

Uzyskane dyplomy